Bewoners Isebrandtsheerd maken alternatief plan voor nieuwbouw

nieuws

Bewoners van de Isebrandtsheerd in de wijk Beijum hebben een alternatief schetsplan ontworpen voor de locatie van het voormalige wijkcentrum annex school aan die straat.

De bewonersbelangengroep vindt 37 nieuwe wooneenheden op dit kleine stukje grond ”te veel , te hoog en te weinig groene beweeg- en speelruimte”. Op een bijeenkomst op 30 juni hebben ze eensgezind afgesproken om een alternatief schetsplan te ontwerpen dat past bij de heerdenstructuur en die echt iets toevoegt aan de diversiteit en sociale vernieuwing in de buurt.

De groep heeft deze week een raamposter ontworpen, bedoeld om de aandacht te vestigen op haar activiteiten. Vele bewoners steunen de acties en hebben de poster voor hun raam gehangen.