‘Verpleeghuizen moeten ruimte krijgen om eigen bezoekersregeling te bepalen’

nieuws
Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Verpleeghuizen in Nederland zouden bij een nieuwe ‘corona-piek’ de ruimte moeten krijgen om hun eigen bezoekersregeling te bepalen. Dat schrijven onderzoekers van het UMCG en het LUMC, in een onderzoek naar de academische werkplaatsen in de ouderenzorg.

Volgens de onderzoekers ondersteunen de uitkomsten van het onderzoek in het algemeen het landelijke en regionale beleid dat nu gevoerd wordt. Maar uit ‘paneldiscussies’ met leden van de crisisteams bleek wel dat het bezoekersbeleid, zoals dat direct na de invoering van de corona-maatregelen werd bepaald, bijna niet uit te voeren was door het zorgpersoneel. “Daarnaast waren er verschillen in besmettingsrisico per regio terwijl de bezoekersregeling overal gold. Het zou dus beter zijn om verpleeghuizen de ruimte te geven om hun eigen bezoekersregeling in te vullen”, vertellen Wilco Achterberg (Hoogleraar Ouderengeneeskunde LUMC) en Sytse Zuidema (UMCG).

De onderzoekers raden ook aan om een vast zorgteam op een afdeling te laten werken. Daarmee kunnen besmette cliënten effectief worden geïsoleerd en neemt het risico op verspreiding in de rest van het verpleeghuis af.” Huiskameractiviteiten moeten zo veel mogelijk doorgaan. Dit geeft de bewoners rust. Dat kan bijvoorbeeld door iedere afdeling als cohort af te sluiten.