“SSH akkoord met aanpassing shortstaycontracten”

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Studentenhuisvester SSH is bereid om de prijzen van haar huurcontracten in de toekomst uit te splitsen. Dat meldt de Universiteitskrant. Op die manier wordt duidelijk hoeveel kale huur precies betaald wordt voor een kortdurend verblijf.

De Groninger gemeenteraad vergadert woensdag opnieuw over het nieuwe shortstaybeleid en wordt bekeken of de SSH überhaupt nog mag werken met de shortstaycontracten. Bij deze contracten voor een bepaalde periode is het niet mogelijk om tussentijds op te zeggen en is er geen recht op huurbescherming.

De RUG en de Hanzehogeschool willen de contracten graag behouden. Als studenten tussentijds kunnen vertrekken, draaien de RUG en de Hanze op voor de kosten van de leegstand tot het nieuwe studiejaar. Volgens de SSH, RUG en Hanze kan alleen met shortstaycontracten gegarandeerd worden dat er in september genoeg kamers leeg staan voor nieuwe studenten.

Diverse studentenorganisaties en politieke partijen willen dat SSH de contracten aanpast. De corporatie heeft nu via een brief aan de gemeenteraad toegezegd, in de toekomst niet meer één bedrag te rekenen, maar onderscheid te maken tussen kale huur en servicekosten.

Deel dit artikel: