“Raad van State moet aanleg hoogspanningsverbinding schorsen”

nieuws
Foto: Tom Veenstra

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State gevraagd om de aanleg van de 380 KV hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en de Eemshaven te schorsen.

TenneT wil nu beginnen met de aanleg, terwijl de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan in het beroep dat de NMG (Natuur en Milieufederatie Groningen) heeft aangetekend, namens 13 maatschappelijke organisaties en 47 bewoners. Dat kan nog wel een half jaar duren. De NMG vreest dat tegen die tijd de eerste funderingen gereed zijn en de eerste palen er staan. Daarom is de Raad van State gevraagd het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen te schorsen tot na de uitspraak in het lopende beroep.

Ondanks groot verzet van maatschappelijke organisaties, gemeenten en de Provincie, heeft Den Haag eind 2017 besloten de hoogspanningsverbinding geheel bovengronds aan te leggen, volgens een tracé dat onnodig veel schade toebrengt aan het open Groninger landschap, aan het belangrijke weidevogelgebied en aan belangrijke cultuurhistorische waarden. De verbinding zal zeker de komende 80 jaar het landschap domineren. Volgens de NMG zijn andere tracés mogelijk die veel minder schade veroorzaken.

De Raad van State concludeerde een half jaar geleden dat het plan van de minister op één punt beneden de maat was. Hij kreeg een half jaar om met een beter plan te komen. Het nieuwe plan is er inmiddels: het is wel dikker, maar niet duidelijker. Als de Raad van State het hiermee eens is, wordt het plan vernietigd. De uitspraak laat op zich wachten en intussen wil TenneT alvast funderingen aanleggen en palen plaatsen. Om dit te voorkomen wil de NMG dat het besluit van de minister geschorst wordt tot na de einduitspraak van de Raad van State.