Nog geen afschaffing van hondenbelasting

nieuws

Het gemeentebestuur is voorlopig niet van plan om de hondenbelasting af te schaffen. GroenLinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren hadden een motie ingeleverd tegen de zogenoemde blaftax.

De drie fracties pleitten onder meer voor een lager tarief voor hondenbezitters met een laag inkomen, en een hoger tarief voor hondenfokkers en eigenaren van kennels. De belasting voor één hond bedraagt momenteel een kleine 130 euro. Elke hond méer kost ook meer extra geld. Heb je drie honden, dan kost je dat 580 euro. Mensen met een laag inkomen betalen minder hondenbelasting.

Het CDA, de Stadspartij en PVV willen de hondenbelasting helemaal afschaffen. Volgens wethouder Paul de Rook betekent dat een gat van ruim 1 miljoen euro in de begroting. De Stadspartij komt volgende week tijdens een debat over de begroting met een nieuwe motie tegen de hondenbelasting.

Deel dit artikel: