Gemeente wil betalingsproblemen vroegtijdig aanpakken

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

“Eerste hulp bij geldzaken”. Zo heet een project van de gemeente Groningen en diverse organisaties, om betalingsproblemen vroeg te signaleren en aan te pakken.

Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen met schulden hulp zoeken. Daardoor lopen de schulden steeds verder op en wordt hulp vragen steeds moeilijker. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente een vroegtijdige oplossing bieden. Vaak zijn de huur of hypotheek, de waterrekening of zorgpremie de belangrijkste uitgavenposten. Vandaar dat de gemeente in dit project samenwerkt met vier woningcorporaties, Waterbedrijf Groningen, Menzis, VGZ Zorgverzekering en Zilveren Kruis Achmea.

Medewerkers van het Eerste Hulp bij Geldzaken-team nemen zo nodig contact op om te kijken of en welke hulp gewenst is. De gemeente kan dan bemiddelen bij een betalingsregeling. Ook kunnen mensen met schulden doorverwezen worden naar hulpverlenende instanties. Deelname aan de bemiddeling is vrijwillig en gratis. Het aanbod geldt voor mensen die zich melden bij het Loket Werk en Inkomen voor een uitkering, en aan mensen die zich bij de corporatie melden omdat ze de huur niet meer kunnen betalen.