‘Drinkwater-aorta’ in Noorderhaven gaat na 140 jaar met pensioen

nieuws
Foto: Waterbedrijf Groningen

Het Waterbedrijf Groningen gaat woensdag een 140 jaar oude ‘zinker’ in de Noorderhaven vervangen. Het vervangen van de lekkende ‘drinkwater-aorta’ van Groningen is volgens het waterbedrijf een een precieze en uitdagende klus die maanden van voorbereiding heeft gekost.

De zinker ligt onder de kademuren van de Noorderhaven en de Reitsdiepkade, in de bodem van het Reitdiep. In de 140 jaar die de zinker onder de grond heeft gelegen is er veel veranderd, zowel boven als onder de grond. De afgelopen maanden deed het waterbedrijf onderzoek naar aanwezige explosieven uit de oorlog, archeologie, de fundamenten van de vroegere stadsmuur, andere aanwezige kabels en leidingen, de wortels van bomen en de kwetsbaarheid van omliggende gebouwen.

De zinker wordt middels een zogeheten ‘horizontaal gestuurde boring’ vervangen. Een techniek zonder graafwerk, die vaak wordt toegepast bij de aanleg van leidingen onder bijvoorbeeld rivieren, kanalen, dijken en autowegen. Het waterbedrijf hoopt de werkzaamheden nog voor de bouwvak klaar te hebben.

Deel dit artikel: