CPB: “Ongekende economische krimp, volgend jaar wellicht beperkt herstel”

nieuws
Foto: StarLight from FreeImages

De Nederlandse economie krimpt dit jaar als gevolg van de coronacrisis met zes procent. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau, het CPB, die dinsdag bekend werden gemaakt.

Het planbureau verwacht dat de werkloosheid dit jaar zal oplopen en volgend jaar verdubbeld zal zijn in vergelijking met het huidige niveau. In 2021 krabbelt de economie weer overeind en is er met drie procent groei sprake van een beperkt herstel. Toch zegt het CPB dat er bij de berekening ook sprake is van grote onzekerheid. Die onzekerheid wordt veroorzaakt door het verloop van de coronacrisis. Als ons land geconfronteerd wordt met een tweede besmettingsgolf en er opnieuw strenge maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus te beteugelen, dan zal de economie verder achteruit gaan. Dan zal de economie ook in 2021 krimpen en loopt het werkloosheidscijfer op naar tien procent.

Positief scenario ook mogelijk
Een andere onzekerheidsfactor heeft te maken met de situatie in het buitenland. Als in Nederland een tweede golf uitblijft maar de situatie in landen waar Nederland veel handel mee drijft verslechtert, zal dit voor de Nederlandse economie ook een negatieve invloed hebben. Een ander scenario is volgens het CPB ook mogelijk. Als de versoepelingen van de coronamaatregelen sneller kunnen en dit leidt tot optimisme onder consumenten dan kan de economie ook sneller herstellen. Als mensen bijvoorbeeld besluiten om geld dat ze dit jaar niet uit hebben gegeven volgend jaar uit gaan geven aan vakanties en restaurantbezoeken dan zal dit positief zijn voor de economie.

Rabobank: ‘Regio Groningen wordt zwaar getroffen’
De cijfers van het CPB sluiten aan bij een rapport dat de Rabobank maandag naar buiten bracht over regionale krimp in 2020. Daaruit blijkt dat geen enkele regio in Nederland de dans gaat ontspringen. De regio Groningen, minus Stad, krijgt de zwaarste economische klap te verwerken met een krimp van 7,1 procent. De economie in de regio Stad krimp met 4,3 procent.

Volgens het CPB komt Nederland in de buurt van het meest donkere scenario. In maart berekende het planbureau verschillende scenario’s waarbij het meest negatieve scenario een krimp van 7,7 procent behelsde.

Deel dit artikel: