Sportclubs krijgen vrijstelling van betalen huur

Sportclubs- en verenigingen krijgen vrijstelling van het betalen van huur aan de Gemeente Groningen voor de accommodaties die ze van de gemeente huren van 1 maart tot 1 juni.

Door de coronacrisis komen veel sportclubs in de financiële problemen.  Onder andere door teruglopende leden-aantallen, teruglopende kantine-inkomsten en teruglopende sponsorinkomsten.

Het gaat in totaal om een bedrag van 539.000 euro. Dat geld krijgt de gemeente terug van de rijksoverheid. Of er nog meer hulp nodig is om de sportclubs in de gemeente overeind te houden wordt nog door de gemeente onderzocht.

Deel dit artikel: