“Opvang vluchtelingenkinderen leidt niet tot problemen’

nieuws

De eventuele komst naar Groningen van vluchtelingenkinderen die nu op het Griekse eiland Lesbos worden opgevangen, heeft geen invloed op het tekort aan woningen voor Groningers. Dat meldt de gemeente.

De raadsfractie van de PVV had vraagtekens gezet bij het aanbod van het gemeentebestuur om een aantal vluchtelingenkinderen op te nemen die op dit moment onder slechte omstandigheden in Griekse kampen verblijven. De PVV denkt dat dit ten koste gaat van woningzoekenden zoals daklozen, starters op de woningmarkt en gescheiden ouders met kinderen. Ook vindt de PVV dat de vluchtelingenkinderen beter in hun eigen omgeving opgevangen kunnen worden.

Volgens het college heeft de eventuele komst van deze kinderen nauwelijks invloed op de huisvestingsproblematiek in Groningen, omdat die opvang totaal anders is. De PVV denkt dat het college door deze kinderen op te vangen, tegen het landelijk beleid ingaat. Het gemeentebestuur stelt, alleen kinderen op te vangen als dit landelijk geregeld wordt.

Deel dit artikel: