Gemeente investeert 2,6 miljoen euro van NPG in dorpsvernieuwing Woltersum

De gemeente stelt de komende jaren 2,6 miljoen euro beschikbaar uit het Nationaal Programma Groningen voor de dorpsvernieuwing van Woltersum.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de dorpsagenda Woltersum vastgesteld. Deze is in samenspraak met de inwoners van Woltersum opgesteld. De investering loopt parallel aan de versterkingsoperatie in het dorp. “We willen namelijk dat het dorp mooier en duurzamer uit de versterking komt’’, benadrukt wethouder Roeland van der Schaaf. “Gelijktijdig zetten we een dorpsvernieuwing in gang.”

Woltersum krijgt de komende jaren tevens ruimte om te groeien. Het college wil meewerken aan woningbouw voor bijvoorbeeld starters.

Ook gaat de gemeente een aantal verkeersonveilige plekken aanpakken. Vrachtverkeer wordt uit het dorp geweerd en er komt meer aandacht voor landbouwverkeer. Ook worden de waterkwaliteit en het waterpeil van het Diepje verbeterd en het dorp gaat aan de slag met meer mogelijkheden voor recreatie op de dijk en door het aanleggen van nieuwe dorpsommetjes.

Deel dit artikel: