Alle dieselvoertuigen van provincie Groningen rijden vanaf donderdag op ‘afgedankt frituurvet’

Alle dieselvoertuigen van de provincie Groningen rijden vanaf donderdag op HVO-diesel. Deze brandstof wordt gewonnen uit biomassa.

‘Hydrotreated Vegetable Oil’ (HVO) wordt geproduceerd uit afval en restmateriaal van plantaardige oliën en vetten, zoals afvalvet uit de voedingsindustrie en overblijfselen uit de productie van plantaardige olie en gebruikt frituurvet. In de provincie Groningen zijn op dit moment 5 tanklocaties voor HVO-diesel. De provincie heeft een eigen pomp op de werkplaats aan de Oostersluisweg en bij het steunpunt in Nieuwe Pekela.

“We weten dat het zwaardere materieel en de busjes die langere afstanden rijden heel moeilijk elektrisch te maken zijn. Ook is de ombouw naar waterstof hier nog geen optie, omdat je ook echt de auto moet aanpassen.  Deze HVO kunnen we direct in de diesels tanken”, aldus gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk. Volgens de gedeputeerde is het gebruik van de HVO-brandstof een tussenfase, omdat deze brandstof niet emissievrij is: “We hebben een programma om het wagenpark op den duur compleet emissievrij te maken, maar omdat we weten dat dat tijd kost, kunnen we in de tussentijd mooie slagen maken met de HVO.”

De helft van het wagen- en machinepark van de provincie bestaat uit dieselvoertuigen.  et gaat om 45 bedrijfsvoertuigen, 5 vrachtwagens, 3 werkschepen, tractoren, een mobiele kraan en aggregaten voor noodstroom. Deze voertuigen verbruiken gezamenlijk ongeveer 180.000 liter diesel per jaar. Op dit moment stoot het wagenpark jaarlijks iets meer dan 500 ton CO2 en met de overstap op HVO voor de dieselvoertuigen verwacht de provincie in 2021 slechts 150 ton CO2 uit te stoten.