Sanering vuilstort Woltersum in maart 2021 afgerond

nieuws
Foto: Wikimedia Commons

De sanering van de voormalige vuilstort in Woltersum kan dit najaar beginnen en is uiterlijk eind maart volgend jaar afgerond. Dat meldt het gemeentebestuur.

De vuilstort, een voormalig openluchtzwembad, was vanaf medio jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil, bedrijfsafval en gevaarlijk afval. De provincie heeft begin jaren tachtig de stort voorzien van een waterdichte afdekking en drainagesysteem. Toen bleek dat er gevaarlijke stoffen voorkwamen, is besloten tot sanering. Daarvoor is 7,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Tijdens de sanering worden 1800 verkeersbewegingen van vrachtauto’s verwacht. Daarvoor is een veilige route uitgezet. Er komen twee bewonersbijeenkomsten: een in Woltersum en een in Ten Boer. Die gaan over de transportroute, het saneringsplan en het omgevingsplan. Vanwege de coronacrisis gaat dat via een webinar, in de loop van deze maand.