Massale inzet voor project ‘Toukomst’; 240 aanmeldingen voor inwonerspanel en 892 ideeën ingediend

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor het project Toukomst, waarvoor 100 miljoen euro beschikbaar is vanuit het Nationaal Programma Groningen, zijn inmiddels 892 ideeën ingediend. Volgens de organisatie van het project overtreft dat alle verwachtingen.

“Vooral de laatste paar weken zijn er nog veel ideeën bijgekomen. We weten niet of het gegeven dat veel mensen nu noodgedwongen thuis zitten ertoe heeft bijgedragen dat er nog heel wat ideeën zijn bedacht. Maar we hebben wel een run gezien in de laatste weken .Groningers, heel erg bedankt voor het insturen”, zo schrijft projectdirecteur Siem Jansen.  Ook de belangstelling voor het Toukomstpanel was erg groot. 240 mensen hebben zich hiervoor aangemeld. Een notaris doet binnenkort de loting om te bepalen welke twintig Groningers, die een afspiegeling zijn van de inwoners van Groningen, in het panel plaatsnemen.

Alle ideeën zijn te vinden op Toukomst.nl. Team Toukomst gaat nu aan de slag met de analyse van de ideeën en de voorbereiding van het bundelen. Dat gebeurt onder regie van West 8, een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Het project Toukomst is bedoeld om de provincie in sociaal en economisch opzicht vooruit te helpen tussen nu en 2040. Het beschikbare geld komt uit het Nationaal Programma Groningen, als compensatie voor geleden aardbevingsschade door gaswinning. Het gaat om grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruithelpen.

Deel dit artikel: