‘Digitale inspraak bij aanleg hyperloop is verdeel- en heerstactiek van gemeente’

nieuws
Foto: Hardt Hyperloop

De Kerngroep van omwonenden van de Lagelandpolder is niet blij met de manier waarop de gemeente Groningen, tijdens de coronacrisis, inspraak biedt aan omwonenden over de bouw van het hyperloop-testcentrum en het zonnepark in de polder.

Volgens de kerngroep Polderplannen moet het inspraakproces gedurende de coronacrisis worden stopgezet, omdat bewoners digitaal onvoldoende inspraak kunnen hebben. “Eerst werden omwonenden overvallen met het nieuws van een Hyperloop en het vol zetten van onze polder met een groot zonnepark van 250 ha. Nu krijgen we het gevoel dat de gemeente dit er zonder volwaardige inspraak doorheen drukt. Het participatieproces lijkt op een verdeel en heers tactiek. Informatie wordt al van begin af aan selectief gedeeld”, zo vertelt woordvoerder Alie Holtes van de kerngroep Polderplannen.

De gemeente Groningen en Hardt Hyperloop zouden op maandag 30 maart een informatiebijeenkomst organiseren over de bouw van het hyperloop-testcentrum in de Lagelandpolder. Omdat deze is afgeblazen, startten de partijen een participatiegroep middels het internet. De eerste van deze digitale participatieavonden vond afgelopen donderdag plaats. Volgens de deelnemers werden zij veelal voor voldongen feiten gesteld, hoewel de gemeente Groningen vooral meldde dat er op dit moment geen vastomlijnde plannen zijn voor de aanleg van het hyperloop-testcentrum.

Tijdens het eerste digitale overleg hebben de omwonenden dan ook met klem gevraagd om zorgvuldige participatie, waarin alle omwonenden kunnen meedoen, niet alleen zij die digitale vaardigheden hebben en in een digitale participatiegroep willen deelnemen. Holtes: “Wij zullen niet braaf binnen de getekende lijntjes kleuren, maar dagen de bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers uit om samen met ons deze lijnen opnieuw op papier te zetten.”