Speciaal thuiszorgteam voor besmette en verdachte patiënten begint aanstaande dinsdag

nieuws

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en ziekenhuizen en IC’s te ontlasten hebben Groningse thuiszorgorganisaties een speciaal Corona Thuisteam opgericht.
Dit team gaat vanaf aanstaande dinsdag thuiszorg verlenen aan besmette cliënten en cliënten die door de huisarts of GGD ernstig verdacht worden van besmetting.

“Ook de thuiszorgaanbieders staan voor enorme uitdagingen als gevolg van het coronavirus,” zegt bestuurder Arno de Vries van Coöperatie Dichtbij. “Het Corona Thuisteam biedt gerichte zorg aan coronacliënten, waardoor cliënten langer thuis kunnen blijven of zelfs niet opgenomen hoeven te worden. Hierdoor raken ziekenhuizen minder overbelast. Een cliënt wordt namelijk pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is.” Het Corona Thuisteam onderhoudt daarvoor korte lijnen met alle ziekenhuizen in de provincie Groningen. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona Thuisteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt het een goede overgang van ziekenhuis naar thuis.

De Corona Thuisteams bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen van thuiszorgaanbieders die meedoen. De verzorgenden en verpleegkundigen werken uitsluitend voor Het Corona Thuisteam, om zo de verspreiding van het virus door zorgprofessionals tegen te gaan. Ook gaan de zorgverleners op deze manier efficiënter om met beschermingsmaterialen.

Het Corona Thuisteam is een samenwerking van  thuiszorgaanbieders TSN Thuiszorg, Coöperatie Dichtbij U.A., ZINN, Icare, UMCG, Oosterlengte, Interzorg Noord-Nederland, Allerzorg, Zorggroep Meander, Thuiszorg Comfort, Zonnehuisgroep Noord, Dignis, Stichting de Hoven, Beter Thuis Wonen, Stichting zorgcentrum de Blanckenborg, La Luna Care, BCM Zorg en Dienstverlening, Westerholm Zorgcentrum, Joling Zorg, Stichting Vredewold, BQR Zorg.

Deel dit artikel: