Meeste meldingen van aardbevingsschade kwamen vorig jaar uit gemeente Groningen

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aantal gemelde aardbevingsschades bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is in 2019 opnieuw sterk gestegen, met name in de gemeente Groningen. De groei vond dan ook veelal plaats in gebieden waar in de periode vóór de komst van de TCMG geen of veel minder schade werd gemeld en vergoed.

In 2019 kwamen er in totaal 26.798 nieuwe schademeldingen binnen. Sinds het begin van dat jaar liep het wekelijks aantal schademeldingen gestaag op van gemiddeld 175 naar nu ruim 700 per week. Het grootste deel van de schademeldingen komt nu van adressen waar nooit eerder schade werd gemeld. “”De groei van schademeldingen zien wij als positief. Hij toont dat steeds meer gedupeerden zich bewust worden dat zij recht op schadevergoeding hebben. Komend jaar staat in het teken van het verder opvangen van die groei en van de start van nieuwe regelingen met de komst van het Instituut Mijnbouwschade Groningen waar de TCMG in opgaat”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG.

Tegelijk zegt hij dat de coronacrisis zorgt voor vraagtekens bij dergelijke verwachtingen. “We weten niet hoe lang dit gaat duren. Maar deze crisis heeft hoe dan ook impact op de schadeafhandeling. We zetten de schadeafhandeling zo goed mogelijk voort en kijken continu hoe we nog meer kunnen doen. Maar alleen als het verantwoord is. Veiligheid en gezondheid staan op de eerste plaats, voor gedupeerden, medewerkers en deskundigen.”