Raadsfracties stellen nieuwe referendumverordening op

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

De gemeenteraadsfracties van SP, Student & Stad, de Stadspartij voor Stad en Ommeland, de Partij voor de Vrijheid en 100% Groningen hebben vrijdagmiddag een initiatiefvoorstel gedaan voor een referendumverordening voor de ‘nieuwe’ gemeente Groningen.

De fracties schrijven dat inwoners nu een belangrijk instrument in de gereedschapskist van democratische
middelen missen. De gemeente heeft, nadat de voormalige gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer werden samengevoegd, geen geldende referendumverordening meer. De voormalige gemeentes Groningen en Haren kenden deze wel, maar Ten Boer niet.  Volgens de indienende fractie(s) is het daarom wenselijk om snel weer een actieve referendumverordening te hebben.

De indieners kiezen ervoor om een referendum te organiseren op initiatief van zowel inwoners als de gemeenteraad. Ook moet deze kunnen bestaan uit verschillende antwoordcategorieën of oplossingsrichtingen in plaats van enkel voor of tegen. De referendumverordening doet geen uitspraak of de uitslag van het referendum bindend zal zijn, of niet.

In de samengestelde verordening, opgesteld met het VNG-model Referendumverordening, zijn de kiesdrempels aangepast. Voor en inleidend verzoek zijn handtekeningen van twee procent van de kiesgerechtigden nodig en voor een definitief verzoek vier procent. Dat komt neer op 3552 ondersteuningsverklaringen 7105 voor een definitief verzoek.