D66 en PvdA eisen opheldering over hoge energietarieven WarmteStad

De gemeenteraadsfracties van D66 en PvdA eisen opheldering van het college van B&W over de relatief hoge tarieven die WarmteStad hanteert voor energie. Volgens de fracties zit WarmteStad op het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt hanteert voor energie.

Volgens de fracties geven klanten van WarmteStad aan dat hun energierekening in twee jaar tijd met meer dan 10% is gestegen. De belofte van lagere energielasten, die bewoners van nieuwe appartementen van bijvoorbeeld de Grunobuurt voor ogen hadden toen ze hun woning kochten, wordt volgens de fracties niet waargemaakt.

Naast het feit dat WarmteStad 8 tot 12% hogere tarieven hanteert dan commerciële partijen, vragen de fracties zich af hoe de tarieven die klanten van WarmteStad moeten betalen tot stand komen en dat het vastrecht per gebouw verschilt.