Tijdelijke Wet Groningen volgende week in stemming

nieuws
Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

De Tweede Kamer stemt op 21 januari over de Tijdelijke Wet Groningen en de ingediende moties, waar het dinsdag over debatteerde.

Een nieuw Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat de mijnbouwschade in Groningen afhandelen. Dat regelt minister Wiebes in zijn Tijdelijke Wet Groningen.

De schade als gevolg van de gaswinning wordt voortaan afgehandeld door het nieuwe, onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het daarvoor benodigde geld komt uit een heffing die aan de NAM wordt opgelegd. De woordvoerders steunen de hoofdlijnen van Wiebes’ voorstel, maar dringen bovenal aan op spoed om de getroffen inwoners tegemoet te komen.

Mulder (CDA) vraagt of de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het IMG voldoende gewaarborgd zijn. De minister zegt vertrouwen te hebben in het IMG als een soort “semirechter”. Hij zegt erbij dat het instituut ook moet ontzorgen. Dat betekent dat gedupeerden niet langer “zelf van alles moeten bewijzen”.

Met de Tijdelijke wet Groningen wordt de schadeafhandeling wettelijk geregeld. Maar de versterking van huizen en gebouwen zal pas later in een wet worden vastgelegd. Beckerman (SP) vindt het “diep triest” dat dit niet tegelijkertijd wordt geregeld. Harbers (VVD) begrijpt de afzonderlijke behandeling, maar vraagt om voortvarendheid bij het alsnog wettelijk regelen van de versterking.

Kops (PVV) vindt de maximale beslistermijn van vijftien maanden bij het IMG te lang. Harbers (VVD) gaat ervan uit dat het instituut over het overgrote deel van de schades binnen zes maanden advies kan uitbrengen. Een maximale beslistermijn van zes maanden is het streven, reageert Wiebes.

Als de maximale termijn niet wordt gehaald, moet er een boete worden uitgedeeld, vindt Beckerman (SP). Zij vraagt aandacht voor oude schades. Zij wil dat iedereen die een te lage vergoeding heeft gekregen, alsnog schadeloos wordt gesteld. Het IMG moet voldoende ruimte hebben om ook oude schades te beoordelen en af te handelen, zeggen Mulder (CDA) en Van der Lee (GroenLinks). Er gelden te veel strikte voorwaarden, meent Nijboer (PvdA).

Deel dit artikel: