Stadspartij wil besluitvorming over verkeersprojecten uitstellen

nieuws
© Bob de Vries

De Stadspartij dient aanstaande woensdag een motie in om de discussie en de besluitvorming over de projecten Gerrit Krolbrug, fietsstraat Korreweg en het Oosterhamriktracé, uit te stellen totdat het Verkeerscirculatieplan voor het oostelijk deel van de stad door de gemeenteraad is vastgesteld.

Volgens de partij hebben de drie projecten hebben grote invloed op de verkeersstromen in het noordoostelijk deel
van de stad: “De Stadspartij snapt niet dat het College deze plannen los van elkaar uitvoert en tegelijkertijd bezig is met het ontwikkelen van verkeersvisie voor al het verkeer binnen de ringweg. De verschillende projecten beïnvloeden elkaar sterk. Als de besluitvorming van de projecten niet op elkaar afgestemd wordt, dan lopen we als gemeente het risico onze verkeersvisie op de projecten moeten baseren en niet andersom,” zo schrijft de raadsfractie in een verklaring.

Volgens de raadsfractie hebben meerdere bewonersorganisaties aan beide kanten van het Van Starkenborghkanaal hun zorgen geuit over de ontwikkelingen.

Deel dit artikel:

  1. Beetje een open deur. Maar wel één die door het gemeentebestuur kennelijk toch over het hoofd wordt gezien.

    Alle projecten dienen deel uit te maken van één overkoepelende visie, of je krijgt chaos in de stad. Denk maar aan die merkwaardige straatindeling bij de Westerhaven.

  2. Door de projecten van elkaar te scheiden wordt de tactiek “Verdeel en heers” toegepast. Dat er een afhankelijkheid is tussen de projecten kan dan worden gebruikt om het gesprek af te kappen. Dan hoefde gemeente ook niet uit te leggen dat de cijfers van verkeersbewegingen op dezelfde weg anders zijn per project. Kijk maar eens naar de verkeersbewegingen over de Europaweg bij Aanpak Ringweg Zuid en Aanpak Oosterhamriktracé. Een verschil van 1300 verkeersbewegingen. Door de betere verkeersafwikkeling beschrijft de Ringweg Zuid dit als een pluspunt en wordt dit gebruikt om het positieve effect aan te geven. De Aanpak Oosterhamriktracé geeft aan dat de 1300 extra verkeersbewegingen niet over de Europaweg gaan maar over de Korrewegbrug en wordt dit gebruikt als argument om het Oosterhamriktracé af te dwingen. Twee projecten die creatief omgaan met de interpretatie van verkeerscijfers ten gunste van het eigen project. De basis van deze cijfers is het programma Groningen Plus van Goudappel die op elk gewenst moment de actuele prognoses kan geven van verkeersbewegingen, maar wel verschillend per project!

  3. De Korrewegbrug wordt al vele jaren, sinds het afsluiten van het deel tussen Boterdiep en van Starkenborghkanaal voor doorgaand verkeer door veel automobilisten ontweken doordat je er komende uit de richting Ulgersmaweg regelmatig vast komt te staan bij een geopende brug en door grote groepen aan overige verkeersdeelnemers, welke deze brug bijna in haar geheel inbeslag zijn gaan nemen. De bewering dat er dan 1300 extra verkeersbewegingen over de Korrewegbrug plaats gaan vinden is hier dan ook niet op haar plaats. Waar men uberhaupt de gedachte vandaan heeft gehaald dat het zinvol zou zijn om de Vinkenstraat op te gaan offeren om er een busbaan van te gaan maken en de huidge busbaan dan als aan- en afvoerroute voor de omgeving van het UMCG te gaan gebruiken is mij dan ook, net als veel bewoners uit deze wijk een raadsel.
    Goochelen met cijfers om zo ook dit deel van de stad nog verder te verkloten en Goudappel die schrijven wat hen door de gemeente wordt gevraagd, punt.

  4. Ik vrees dat je gelijkt hebt. Het umcg wenst een extra toegang van de oostelijke ringweg over de Oosterhamrikkade. De gemeente bedenkt een aantal redenen dat een extra onsluitingsweg noodzakelijk is en Goudappel probeert dit te onderbouwen met verkeerscijfers (Bereikbaarheid umcg, 2013). Dit is het basisdocument waarop de gemeenteraad een principebesluit heeft genomen. In 2018 bleken alle cijfers (als een maximale economische groei wordt bereikt) naar beneden bijgesteld en het voordeel van een extra ontsluitingsweg is verdampt. Sterker nog, door een extra ontsluitingsweg worden meer verkeersbewegingen gegenereerd dan zonder (met alle nadelige gevolgen hiervan). Realistische cijfers met een bandbreedte van minimale groei tot maximale groei wil de gemeente niet publiceren. Realistische cijfer ontkrachten immers de noodzaak om een extra ontsluitingsweg aan te leggen. De Stadspartij heeft gelijk dat een besluit moet worden uitgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *