Stadspartij wil besluitvorming over verkeersprojecten uitstellen

nieuws
© Bob de Vries

De Stadspartij dient aanstaande woensdag een motie in om de discussie en de besluitvorming over de projecten Gerrit Krolbrug, fietsstraat Korreweg en het Oosterhamriktracé, uit te stellen totdat het Verkeerscirculatieplan voor het oostelijk deel van de stad door de gemeenteraad is vastgesteld.

Volgens de partij hebben de drie projecten hebben grote invloed op de verkeersstromen in het noordoostelijk deel
van de stad: “De Stadspartij snapt niet dat het College deze plannen los van elkaar uitvoert en tegelijkertijd bezig is met het ontwikkelen van verkeersvisie voor al het verkeer binnen de ringweg. De verschillende projecten beïnvloeden elkaar sterk. Als de besluitvorming van de projecten niet op elkaar afgestemd wordt, dan lopen we als gemeente het risico onze verkeersvisie op de projecten moeten baseren en niet andersom,” zo schrijft de raadsfractie in een verklaring.

Volgens de raadsfractie hebben meerdere bewonersorganisaties aan beide kanten van het Van Starkenborghkanaal hun zorgen geuit over de ontwikkelingen.