Rechtenfaculteit stopt met aannemen nieuwe beurspromovendi

nieuws
Foto: Google Streetview

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen gaat voorlopig geen nieuwe promotiestudenten aanstellen. De faculteit meldt aan de Universiteitskrant dat het verschil tussen de promotiestudenten en de werknemer-promovendi aan de faculteit te klein is. 

De faculteit wil nu onderzoeken of ook de huidige promotiestudenten gecompenseerd kunnen worden. Volgens het faculteitsbestuur zijn de verschillen ‘betrekkelijk’: “De mate van keuzevrijheid verschilt niet of nauwelijks, ondanks het ontbreken van een formele hiërarchie is de relatie promotor/promovendus te kenschetsen als een ‘meester/gezel’-relatie en dus materieel hiërarchisch.” Ook vindt het bestuur dat er een natuurlijk druk is op promovendi die ervoor zorgt dat er soms te veel les gegeven wordt door de promotiestudenten.

Ook worden er intern neerbuigend gedaan tegen de promovendi: “Dat is buitengewoon vervelend. Je moet geen grappen willen over bursalen die ‘maar’ student zijn’, zegt directeur Pauline Westerman van de Groningen Graduate School of Law.

Voor het komende jaar betaalt de faculteit in elk geval werknemerpromotieplaatsen uit eigen zak. Daarnaast wil het wel vijf promotieplekken bieden voor mensen met een beurs uit het buitenland die door de RUG wordt aangevuld, of die een deel van hun promotie aan een andere universiteit doorbrengen.

 

Deel dit artikel: