Groeiend respect voor pingoruïnes  

nieuws
Foto: Gouwenaar (Uddelermeer, een van de bekendere Pingoruïnes)

Binnenkort is er bij Appelbergen een middag over de pingoruïne. Nu gezien als monument uit de ijstijd. Vroeger ook wel als een mooie plek om een voetbalveld aan te leggen.

Pingoruïnes zijn restanten uit de ijstijd en worden tegenwoordig aardkundige monumenten genoemd.

‘We nemen je mee langs een paar pingoruïnes in Appelbergen en op de essen van Onnen en Glimmen. Dat zijn vennetjes en moerassen die op een heel bijzondere manier gevormd zijn in de laatste ijstijd, van pakweg 10.000 tot 20.000 jaar geleden. Voor de meeste mensen een grote verrassing!’, schrijft Nationaal Park Drentsche Aa die de middag op 25 januari met het Waterbedrijf Groningen organiseert.

Bij datzelfde Appelbergen werd vroeger anders aangekeken tegen deze aardkundige monumenten. Een pingoruïne nabij het Paviljoen werd in de vorige eeuw gedempt om er een sportveld van te maken. Aan de rand van het sportveld, aan de westzijde hiervan is nog een restant van het ven aanwezig.

Meer info over de middag.
Meer info over pingoruïnes.

Deel dit artikel: