Steun van provincie en gemeente voor natuurverbindingen tussen Kardinge en Meerstad

In totaal komt er van de Provincie en de Gemeente Groningen 330.000 euro beschikbaar voor de aanleg van natuurverbindingen tussen Kardinge en Meerstad. Het project komt voort uit een burgerinitiatief uit de wijk Beijum.

Uit de subsidiepot van de Provincie Groningen komt 250.000 euro vrij voor het project. De overige 80.000 euro komt op rekening van de Gemeente Groningen. In januari start de aanleg van de eerste fase van het plan, in het gebied tussen Meerstad en de N360. Dit deel moet eind 2020 klaar zijn.

Bij het Damsterdiep en het Eemskanaal zijn inmiddels al twee zogenaamde uittreedplaatsen gebouw door de waterschappen en Rijkswaterstaat. Hier kunnen bijvoorbeeld reeën makkelijk in en uit het water komen.