Nieuwe hoorzitting Pepergasthuis waarschijnlijk volgende week maandag

nieuws
Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons

De nieuwe hoorzitting over de verkoop van het Pepergasthuis is waarschijnlijk op maandag 9 december in het Cascadegebouw aan het Cascadeplein.

Woningbouwcorporatie Lefier heeft het Pepergasthuis verkocht aan een particulier, maar dat stuit op veel weerstand. Ook de gemeente Groningen is het er niet mee eens, omdat het pand en de inhoud een grote cultuurhistorische waarde heeft.

De koper zag vanwege alle commotie later af van de aanschaf van het Pepergasthuis, maar later meldde Lefier dat de verkoop alsnog door gaat. Lefier wil van het pand af, omdat het te duur is in onderhoud.

Deel dit artikel:

 1. Verkoop studenten panden , die op onze ( de burgers) kosten worden uit geleefd!
  Investier in sociale Woning out in het centrum en bouw containerwoningen voor studenten op een campus

 2. En nu maar hopen, dat dat prachtige, eeuwenoude Gasthuis niet in handen valt van Cultuurbarbaren, die o.a. in een functionerende Kerk met orgel willen wonen!

 3. Een huurdersorganisatie of bewonersorganisatie mag op grond van art. 25 lid 3 sub a Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 – een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Woningwet 2015 – een “zienswijze” indienen. In lijn met de Overlegwet Huurders-Verhuurder. Een medewerker van wethouder Van der Schaaf ontkende dit vorige week woensdag tegenover mij. De gemeente heeft niet het alleenrecht om een zienswijze in te dienen. Waarvan melding.

  De gemeente Groningen en Woningstichting Lefier Groningen hebben nimmer een verzoek aan de huurders van het Pepergasthuis gedaan om zich te verenigen met o.a. als doel om een zienswijze in te dienen over de koopovereenkomst van de heer B.J. Drenth met Lefier.

  Vanwege deze bizarre en opmerkelijke omstandigheid is er een legitieme reden om de hoorzitting van de Autoriteit Woningcorporaties d.d. 9 december 2019 uit te stellen, omdat noch Woningstichting Lefier noch de gemeente Groningen de huurders van het Pepergasthuis hebben gewezen op hun wettelijke rechten om een zienswijze in te dienen over de verkoop van het Pepergasthuis aan een niet-Toegelaten Instelling. Ergo: om zich te verenigen in een Huurdersvereniging in oprichting. Voor het oprichten van een vereniging is geen notariële akte nodig. Volstaan kan worden met onderhandse statuten.

  Ik weet uit betrouwbare bron dat de Klanten Advies Raad (KAR) van Lefier nimmer contact heeft opgenomen met de huurders van het Pepergasthuis, waaronder tevens de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen. Dit is reeds een onrechtmatige daad. Bovendien een onwettige daad. Deze KAR kan als bewonersorganisatie van Lefier niet namens de Pepergasthuisbewoners en –huurders spreken. Het positief advies van de KAR is nimmer gestuurd naar de beheerder van het Pepergasthuis. Er is sprake van bewuste miscommunicatie. Mogelijk van misleiding!

  Pikant detail: de gemeente Groningen is tevens een medehuurder van het Pepergasthuis, omdat in de eetzaal en mogelijk ook in de Pepergasthuiskerk een huwelijk kan worden gesloten voor de burgerlijke stand. De gemeente Groningen bijt aldus in haar eigen staart!

  Bijlage met betrekking tot art. 25 lid 3 sub a, b en c BTIV 2015 (geldig vanaf 1 juli 2019 t/m heden):

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2019-07-01

  “Art. 25 lid 3 BTIV 2015:

  In geval van vervreemding van een woongelegenheid niet voor eigen gebruik, of aan een andere rechtspersoon dan een toegelaten instelling, of in geval van vervreemding van een gemengd complex, gaat het verzoek tevens vergezeld van:

  a. de zienswijze van de gemeente waar die woongelegenheid of dat complex is gelegen en van de betrokken bewonersorganisatie;

  b. een verklaring van de beoogde verkrijger dat hij zich als een sociale verhuurder zal gedragen;

  c. de getaxeerde marktwaarde of de WOZ-waarde van die woongelegenheid of dat complex.”

  Einde citaat art. 25 lid 3 BTIV 2015.

  De KAR van Lefier is geen “betrokken bewonersorganisatie”, omdat deze club de huurders van het Pepergasthuis botweg genegeerd heeft.

  N.B.: vandaag heb ik een soortgelijk verzoek om uitstel gedaan aan wethouder Van der Schaaf; mede namens de beheerder van het Pepergasthuis.

 4. De KAR is een verlengstuk van Lefier. De leden hebben zelfs moeten solliciteren bij Lefier. In feite zijn het goedkope arbeidskrachten. Opheffen die club !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *