“Het jaar 2019 bracht helaas niet minder armoede”

Ondanks de tomeloze inzet van de Voedselbank Groningen is het aantal mensen dat in armoede leeft in de gemeente Groningen niet afgenomen. “Maar voor 2020 ben ik positief gestemd.”

“In 2018 leefde één op de vijf kinderen in armoede”, vertelt Ulfert Molenhuis van Voedselbank Groningen. “Nu zijn dat één op de zes. Dat lijkt positiever maar het is een vertekend beeld. Door de herindeling met de gemeenten Ten Boer en Haren zijn de absolute aantallen anders opgebouwd.” Toch is Molenhuis positief gestemd. “Onlangs is in de Groningse gemeenteraad unaniem besloten om een proef te draaien met het Zweedse systeem. Als je in Zweden in de financiële problemen komt dan heb je niet te maken met incasso’s en deurwaarders. Als Den Haag akkoord gaat wordt die proef hier ook in Groningen uitgevoerd. Dat zou heel goed zijn.”

Daarnaast heeft Molenhuis voor 2020 nog meer wensen. “het zou heel goed zijn om het eigen risico te laten verdwijnen. Mensen die naar een arts gaan moeten acht van de tien keer medicijnen aanschaffen wat ze niet kunnen betalen. Daardoor krijgen ze geen goede zorg. Met het laten vervallen van het eigen risico verlaag je de drempel tot een gezond leven.”

Deel dit artikel: