Geen Aletta in Rijks: ‘Wie nu beroemd is is het wellicht over 30 jaar niet meer’

nieuws

Minister de Visser voorkwam in 1920 dat een portret dat Isaac Israels maakte van Aletta Jacobs in het Rijksmuseum kwam te hangen. De Groene Amsterdammer reconstrueerde de kwestie.

‘Het lag niet aan de kunstwaarde van de schilder, maar aan de persoon van Dr. Jacobs. Het museum mag niet worden gebruikt voor propaganda van welken aard dan ook. Wie thans beroemd is of bekend genoemd wordt, is het wellicht over 30 jaar niet meer’, dacht de minister van wie weinigen gehoord zullen hebben, de heer Johannes de Visser.

In 1930, driekwart jaar na de dood van Aletta Jacobs, werd het Groninger Museum bereid gevonden het portret van Israels als schenking te aanvaarden.

De hele reconstructie van De Groene Amsterdammer staat hier. 

Deel dit artikel: