Deel aardbevingsgedupeerden heeft recht op vergoeding voor immateriële schade

nieuws
Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dinsdagochtend uitspraak gedaan in een hoger beroepzaak tussen 127 aardbevingsgedupeerden en de NAM. Volgens de rechter hebben 65 van hen recht op een schadevergoeding  en smartengeld wegens immateriële schade

Eigenaren of huurders van een woning waaraan minimaal één keer fysieke schade is vastgesteld hebben recht op vergoeding van schade wegens gemist woongenot. De hoogte van dit geldbedrag moet nog worden vastgesteld in een aparte procedure. Aan hen bij wie minimaal twee keer fysieke schade aan de woning is vastgesteld, moet de NAM minimaal 2.500 euro per persoon aan smartengeld betalen.

49 andere eisers krijgen individueel de gelegenheid om aan te tonen dat zij toch recht hebben op vergoeding van schade wegens gemis aan woongenot. Voor de 13 overige eisers worden de vorderingen afgewezen.