“De AOb is een Oost-Indisch dove onderwijsorganisatie; luister naar de scholieren”

nieuws
Voorzitter Pieter Lossie van het LAKS. Foto: LAKS

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is een Oost-Indisch dove onderwijsorganisatie die te weinig naar de scholieren luistert. Dat stelt voorzitter Pieter Lossie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, het LAKS. Lossie reageert daarmee op hoe de onderwijsbond tegen de voorstellen van Curriculum.nu aankijkt.

Curriculum.nu bestaat uit een groep leraren en schoolleiders die onlangs lieten weten dat de manier waarop het middelbaar onderwijs is ingericht niet meer van deze tijd is. Gevolg is dat schoolcijfers dalen en de animo onder scholieren om bepaalde vakken te volgen afneemt. Het Curriculum stelde daarop voor om het onderwijs meer van deze tijd te maken. De AOb liet daarop weten weinig vertrouwen te hebben in een herziening van het schoolprogramma. “Ik vind deze kortzichtigheid maar al te spijtig”, zegt Lossie.

Tekst gaat verder onder de foto

Schoolcijfers dalen de laatste jaren en de motivatie om bepaalde vakken te volgen neemt af. Curriculum.nu vindt dat het middelbaar onderwijs op een andere manier moet worden ingericht. Foto: Sebastiaan Scheffer

Op mondiaal niveau zijn Nederlandse scholieren de minst gemotiveerde
“Als voorzitter van het LAKS spreek ik veel middelbare scholieren over hun zorgen. De conclusie uit het onderzoek van Qompas vorige week, dat lessen steeds saaier en on-interessanter worden bevonden, is voor mij geen verrassing. Te vaak krijg ik te horen dat de betekenis van het onderwijs voor scholieren is verwaterd. Leren voor een toets wordt alleen gedaan voor het cijfer, lessen worden gevolgd in plaats van ervaren en school wordt gezien als een verplichting. De OESO stelt zelfs dat wereldwijd Nederlandse scholieren het minst gemotiveerd zijn. Het vergroten van betekenis zou topprioriteit moeten zijn.”

“AOb is een Oost-Indisch dove onderwijsorganisatie”
Toch is in de beleving van Lossie de realiteit anders. Veel mensen in het onderwijs zijn van mening dat eerst de grote problemen maar eens aangepakt moeten worden. “De AOb is een van deze Oost-Indisch dove onderwijsorganisaties. De bond concludeert uit een enkele peiling onder leden dat een meerderheid van de leraren weinig vertrouwen heeft in Curriculum.nu. Voor de bond reden genoeg om voor de curriculumherziening te gaan liggen.”

“De stem van de scholieren verdient een eerlijke plek in de discussie”
Volgens Lossie hebben leraren en leerlingen dezelfde belangen. Om die reden staakte het LAKS mee voor meer investeringen in het onderwijzend personeel tijdens de lerarenstaking. Maar de voorzitter vindt dat dit ook andersom moet gelden. Betekenisvoller onderwijs voor leerlingen is ook betekenisvoller onderwijs voor leraren. “Maar blijkbaar is dat voor de AOb een niet-bestaand verband. De luide stem van de AOb staat haaks op een veel minder gehoorde stem van de groep die het leerplan dagelijks ervaart en hier een leven lang mee verder moet: scholieren. Concreet vinden honderdduizenden scholieren dat er op dit moment te weinig aandacht in het curriculum is voor bijvoorbeeld duurzame, digitale en persoonlijke ontwikkeling, blijkt uit onderzoek in onze opdracht. Laat het nu net zo zijn dat dit prominente thema’s zijn in de voorstellen van Curriculum.nu. Voor deze scholieren is dit voorstel voor verandering de enige kans om een enorme stap te zetten naar een actueel leerplan met relevante thema’s en meer betekenis. De stem van scholieren verdient een eerlijke plek in een waardige publieke en politieke discussie.”

Tekst gaat verder onder de foto

Leraren voeren actie op de Grote Markt in Groningen om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. Foto: Sebastiaan Scheffer

“Mijn generatie zit met de gebakken peren als het niet lukt genoeg betekenis te geven aan het onderwijs”
Lossie erkent dat er grote problemen zijn in het onderwijs waar absoluut iets aan gedaan moet worden. “Het lerarentekort, de kansenongelijkheid en de afrekencultuur zijn ook mij een doorn in het oog. Maar wat mij betreft hoort ook het betekenisprobleem in dit rijtje. Zeker is dat mijn generatie met de gebakken peren zit als het de samenleving niet lukt genoeg betekenis te geven aan het onderwijs. En wanneer we toestaan dat een vakbond als de AOb, door conservatisme of een denkfout, stappen in de goede richting zoals de curriculumherziening, blokkeert. AOb, wij staan schouder aan schouder met leraren, nu is het aan jullie om naast ons te komen staan. Laten we samen strijden voor genoeg geld, middelen en tijd voor het onderwijs om van de leerplanherziening een succes te maken. Doe het niet voor mij, maar wel voor die miljoenen scholieren die onderwijs maar één keer volgen.”

Deel dit artikel: