Vestdijklaan wordt veiliger en groener

Er komt meer groen aan de Vestdijklaan en de straat wordt ook veiliger gemaakt. Dat staat in het herinrichtingsplan dat bewoners van de Vestdijklaan en de gemeente samen gemaakt hebben.

De Vestdijklaan is een lange straat in De Wijert-Zuid, die intensief wordt gebruikt door alle soorten verkeer. Veel omwonenden en gebruikers melden al enkele jaren dat ze vooral het deel tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de oversteek bij het Ina Boudierplantsoen zeer onveilig vinden. Er wordt vaak te hard gereden en er is veel sluipverkeer.

In het plan staat dat het aantal bomen verdubbeld wordt, inclusief brede planstrook. Ook komen er groene, waterdoorlatende parkeerplaatsen, in plaats van stenen parkeerplaatsen. Verder wordt de hele straat een 30km zone. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt het plan volgend jaar uitgevoerd.