Noorderzijlvest verhoogt waterschapsbelasting in 2020 met 5,4 procent

nieuws
Bron: Google Maps

De waterschapsbelasting voor huishoudens vallend onder waterschap Noorderzijlvest stijgt in 2020 gemiddeld met 5,4 procent. Dit komt neer op een stijging van circa € 21 per huishouden.

Dat doet het waterschap, naar eigen zeggen, omdat het meer vorm en inhoud aan toekomstgericht én klimaatbestendig waterbeheer in een aardbevingsgevoelig gebied moet geven. “We zijn genoodzaakt te investeren in projecten die inspelen op de effecten van bodemdaling, als gevolg van gaswinning en klimaatverandering. Deze projecten kosten veel geld, maar zorgen ervoor dat onze inwoners droge voeten houden,” zo schrijft het waterschap in een persverklaring.

Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer € 157. Een gezin met een huurhuis betaalt volgend jaar ongeveer € 288. Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 200.000 betaalt in 2020 ongeveer € 410. Een agrariër met circa 80 hectare landbouwgrond in eigendom betaalt in 2020 ongeveer € 6.768. Een eigenaar van een MKB bedrijf betaalt in 2020 ongeveer € 1.876. De kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een laag inkomen blijft onverkort gelden.