“Door bezuinigingen minder sociale huurwoningen en leefbaarheid in wijken”

Door de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting met acht procent worden er 250 sociale huurwoningen minder gebouwd en wordt er minder geld uitgegeven aan de leefbaarheid in de wijken.

Dat schrijven de gezamenlijke woningbouwverenigingen in een brief aan de gemeente Groningen De verhoging van de OZB kost de woningbouwverenigingen jaarlijks 900 duizend euro. De gemeente heeft het geld nodig om de begroting dekkend te krijgen.

De Groningse woningcorporaties schrijven dat er juist behoefte is aan meer woningen voor begeleid wonen, reguliere woningzoekenden, verwarde personen en voor mensen met een middeninkomens.

In de komende vijf jaar willen De Huismeesters, Lefier, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg en Nijestee ruim drieduizend nieuwe woningen bouwen, negenduizend woningen verduurzamen en de wijken verbeteren. De woningbouwverenigingen zijn bang dat ze nu beslissingen moeten nemen die vooral nadelig zijn voor mensen met een laag inkomen.

Deel dit artikel:

  1. Langman had primair tot doel als een economische inhaalslag voor het noorden. Daaruit kwam onder andere de ZZL naar voren. Dit werd afgeblazen omdat het onrendabel zou zijn. En toen kwam pas dat Forum uit de hoge hoed als een averechtse werking. In plaats van een economische voorspoed voor Groningen, kregen we een blok aan ons been!

    De EU werd er veel later bijgehaald als een propagandastunt. En dit voor slechts 10% van de totale som. Tegenwoordig kan je stellen, dat de EU in heel veel beleidskwesties heeft tegengewerkt. Zoals de immigranten, de buitenlandse student, wat dus deze krapte op de woningmarkt heeft veroorzaakt en indirect een buitensporige verhoging op de OZB. (alsook een sluiting va een suikerfabriek, waarbij heel veel werkgelegenheid verloren is gegaan)

    (NB In tijden van de crisis, hebben de overheden ook NOOIT geopperd voor een verlaging van de OZB)

  2. De VERHUURDERS HEFFING moet van de baan, dat nekt de corporaties het hardst.

    Ze worden aangeslagen alsof het miljardairs zijn die winst maken, terwijl het stichtingen zijn die een maatschappelijk oogmerk hebben.

    En de SHELL betaald in NL niet eens winstbelasting!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *