Hoge concentratie stikstof in lucht kan leiden tot nierschade

Een hoge uitstoot van stikstof vormt een risico voor schade aan de nieren. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 143.000 inwoners van Noord-Nederland dat het UMCG uitvoerde. Dit gaat niet om de stikstof van boerenbedrijven.

Deze woensdag publiceert men de resultaten in het wetenschappelijke magazine PLOS ONE. De onderzoekers benadrukken met klem dat het niet gaat om de stikstofuitstoot van boeren. Dat is ammoniak, terwijl dit gaat om de stikstofconcentratie in de lucht. Dat het onderzoek deze week gepubliceerd is, is puur toeval en heeft te maken met de publicatiemomenten van het tijdschrift.

Chronische nierschade is een belangrijk gezondheidsprobleem. De meest ernstige vormen gaan gepaard met grote belasting voor de patiënt en hoge kosten voor de samenleving. Het is al langer bekend dat er forse verschillen bestaan tussen verschillende landen in het vóórkomen van chronische nierschade.

Er bleken in Noord-Nederland significante verschillen te zijn tussen regio’s in de mate waarin chronische nierschade voorkomt. Deze verschillen waren niet goed te verklaren door bekende risicofactoren als leeftijd, hoge bloeddruk en suikerziekte. Dankzij de uitgebreide informatie van Lifelines zijn ook factoren als alcohol, sporten en bewegen, enzovoort uitgezonderd. Uit de ruimtelijke analyses bleek blootstelling aan stikstofdioxide een belangrijke factor te zijn. Hoe groter de concentratie stikstof in de lucht was, des te meer gevallen van nierziekten werden er aangetroffen.

Dit duidt er op dat een hoge stikstofuitstoot niet alleen een risico vormt voor schade aan de luchtwegen, maar ook een risico kan vormen voor schade aan de nieren.

Deel dit artikel:

 1. In de jaren negentig lag het NOx niveau drie keer zo hoog. Stikstofcrisis is een hoax om boeren van hun land af te krijgen.

  # anti Den Haag.

 2. Hoe was het alcohol gebruik bij deze 143.000 mensen ?
  Waarom geven zij de regios niet aan waar deze 143.000 mensen wonen of gewoond hebben.
  Ik kan begrijpen dat als je bij een kolen centrale of Tata steel (oude Hoogovens) of Rosenburg woont het risico hoger is.
  Nederland moet gelijk zijn aan alle Europese landen en niet 10 x zo streng
  De regering brengt Nederland ten Gronde.
  Deze mensen in de regering/parlement hebben een hoog gegarandeerd inkomen en de mensen met lage inkomens verliezen hun baan.De boeren de in Groningen de schuld geven terwijl de Randstad hun problemen afschuiven waar geen problemen zijn.Om daar maar te kunnen bouwen.

 3. Even voor de alle duidelijkheid voordat mensen zonder kennis gaan reageren, stikstofdioxide komt vooral uit het verkeer en de industrie.
  Alle auto’s en industrie maar per direct verbieden?

 4. De reaguurders hier praten weer naar ze verstand hebben.
  De stikstofregels zijn Europese regels. NL komt er niet meer mee weg om (verreweg!) het slechtste jongetje van de klas te zijn. Laten we nu stoppen met allerlei rotzooi onze atmosfeer in te slingeren.

 5. Zo, zo, een Willie Wortel onderzoek door WC-eend specialisten die het, naar ik mag aannemen, goed betaald krijgen. Dat zal ons leren hoe we hebben aan te kijken tegen het stikstof beleid van de overheid. Angst, zorgen, dreigingen, doen het daarbij marketingtechnisch altijd goed.

 6. Tuurlijk, VSH.. de stikstofcrisis is een hoax, de opwarming van de aarde een verzinsel en het CO2-probleem een complot.
  En oh ja, niet vergeten: de aarde is plat.

 7. Citaat Oog-tv “Uit de ruimtelijke analyses bleek blootstelling aan stikstofdioxide een belangrijke factor te zijn. Hoe groter de blootstelling aan stikstof was, des te lager was de nierfunctie.”

  Verwijzing naar rapport: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0223908
  Resultaat in het rapport vertaalt door Google:
  Significante intraregionale clustering van nierfunctie, vroege nierfunctiestoornis en CKD werden waargenomen in Noord-Nederland, zelfs na correctie voor nierfunctiegerelateerde klinische risicofactoren. Milieu (luchtvervuiling), sociaaleconomische factoren op buurtniveau en voeding zijn bepalende factoren voor intraregionale nierfunctieverdeling. Ruimtelijke analyse kan een nuttig hulpmiddel zijn om de volksgezondheidsstrategieën voor de preventie van CKD te begeleiden.

  Wat ik hier lees is dat luchtvervuiling mede oorzaak kan zijn voor chronische nierschade ( chronic kidney disease) CDK
  In dit rapport wordt weer verwezen naar: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519617301171?via%3Dihub

  Daar lees ik vertaal door Google dat: “Experimenteel bewijs en voorlopig klinisch bewijs suggereren dat milieuvervuiling de gezondheid van de nieren nadelig beïnvloedt. Eerder werk heeft het verband onderzocht tussen fijne zwevende deeltjes en het risico op nierziekte; de associatie tussen grove deeltjes in de omgeving (PM10; ≤10 μm in aerodynamische diameter), stikstofdioxide (NO2) en koolmonoxide (CO) en het risico op incidentele chronische nierziekte, chronische nierziekte progressie en nierstadium in het eindstadium ziekte is niet duidelijk.

  Ik lees in elk geval hier de woorden “suggereren” en dat de correlatie tussen genoemde stikstof en chronische nierziekte niet geheel duidelijk is.

 8. Het artikel is aangepast. De onderzoekers stellen met klem dat deze resultaten niets te maken hebben met de uitgestoten stikstof van boeren. Dat is namelijk ammoniak, terwijl dit gaat om een hoge concentratie stikstof in de lucht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *