PvdA over begroting: “we maken er het beste van”

nieuws
Foto: Wouter Holsappel

“Gezien de omstandigheden maken we er het beste van.” Dat is de reactie van fractievoorzitter Julian Bushoff op de gemeentelijke begroting die donderdag gepresenteerd is.

“Het rijk dwingt ons miljoenen te bezuinigen,” zegt Bushoff, “terwijl het kabinet miljarden over heeft. Maar de bibliotheken en zwembaden blijven open, mensen die het het moeilijkst hebben ontzien we zoveel mogelijk en we zoeken de grenzen op van de boekhoudregels van het Rijk, zodat de tekorten minder groot lijken.”

Bushoff waarschuwt dat de bezuinigingen pijn gaan doen. Investeringen uit het coalitieakkoord worden naar beneden bijgesteld. “We hebben een grote opgave om goed wonen voor iedereen betaalbaar te houden,” aldus de fractievoorzitter van de PvdA.

Deel dit artikel:

 1. Goed wonen voor iedereen betaalbaar houden??????🤮🤮🤮🤮🤮
  En de OZB. Met 8% VERHOGEN…….
  Bij wie gaat het inkomen ook met 8 % omhoog?
  Flikker het Forum dicht en pak de huisjesmelkers aan!

 2. Uit de wandelgangen; De AOW’ers gaan er 8.6 % op vooruit volgende jaar als lapmiddel op de pensioenfondsen.

  @Veldkamp .. Een percentage is relatief tot een bedrag/getal. 8 % van 1000 is meer dan 8 % van 100.

 3. @Wasserman
  Lijkt me een uitstekend idee.
  Ik ben benieuwd in hoeverre achteraf (of vooraf) op een adequate manier de bestede gelden worden verantwoord.
  Ik mag toch aannemen dat er jaarlijks een deugdelijke rapportage gemaakt wordt waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het geld wordt besteed en of de doelen worden gehaald.

 4. @Sjoerd, In die gemeenterekening zie ik geen verantwoording door de ontvangers naar de gemeente toe. Ook zie ik in die gemeenterekening een geheel ander bedrag aan subsidie, namelijk slechts een half miljoen euro, waar ik in twee subsidieregisters respectievelijk 87 en 97 miljoen euro zie.

 5. Een boekwerk van 538 bladzijden en Wassermann kan binnen 24 minuten reageren alsof er in dit verslag geen verantwoording is afgelegd. Minus de tijd waarop Oog de reactie heeft gepubliceerd.

  De gemeenteraad debatteert er zelfs 2 dagen over, na het verschijnen ervan. Een soort van Prinsjesdag, maar dan lokaal als de financiële beschouwingen.

  Knap hoor!

  Wat bedrag zou je graag gespecificeerd willen zien en op welke wijze?

 6. @Sjoerd, je draait om de hete brij heen. Ik constateer dat er in twee recent opeenvolgende perioden er respectievelijk 87 en 97 miljoen euro aan subsidie is uitgekeerd aan bijna 1000 projecten. De verantwoording van die ontvangers hoe ze deze subsidie hebben besteed is niet duidelijk, dus pleit ik in het artikel over de SP voor het gebruik van de blockchain technologie.

  De vraag is natuurlijk waarom de politieke partijen deze buitensporig lijkende subsidieregeling die ook nog eens het afgelopen jaar met 10 miljoen euro is verhoogt, niet in hun onderzoek naar de bezuinigen betrekken.

 7. @Wassermann Dit zijn uiteraard ook de kaderlijnen. Zo weet ik, dat er meer geld is uitgegeven aan cultuur, maar ook aan een nieuwe museum, voor ontwikkeling en exploitatie. welke volgend jaar opengaat, wat de geschiedenis van de stad zal belichamen.

 8. @Sjoerd,je lijkt moeite te hebben om een duidelijk standpunt te willen innemen. Mij stelling was toch duidelijk, ik ben van mening dat het subsidiebeleid wel heel erg ruim is, bijna 100 miljoen euro, waarvan er in het afgelopen jaar er nog eens 10 miljoen extra voor is uitgetrokken, en dat de hoogte van de uitgaven in het kader van de subsidie ook in de overwegingen behoren te worden meegewogen hoe we 30 miljoen euro moeten bezuinigen.
  Ben je het daarmee eens.

 9. @Wassermann Het subsidie wordt altijd te pas en te onpas onheus gebruikt. Het ‘social media’ staat er vol mee. Dit om ‘Links’ te bashen. Omdat deze mensen een rechtse agenda hebben. Het beter getroffen hebben (en nog steeds), dan de inwoners die helaas door pech in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen. Maar ben het met je eens, dat bepaalde geldstromen best geschrapt kunnen worden. Omdat het niets toevoegt. En vallen onder term ‘over de balk gooien’

 10. @Sjoerd, Mijn argumenten stroken duidelijk niet met jou eigen vooroordeel daarover, en het gevolg daarvan is dat je geen inhoudelijk weerwoord geeft, maar vervalt in ongenuanceerde beschuldigingen, met termen als “links bashen” en een “rechtse agenda hebben”. Niet erg sterk dus.

  De gemeente Groningen gaat 30 miljoen euro het komende jaar bezuinigen, en dat gaat linksom of rechtsom ten koste van de burgers. Tegelijkertijd heeft de gemeente Groningen de subsidie verhoogt van 87 miljoen euro naar 97 miljoen euro. Ik verwacht dan ook dat in de gemeenteraad het subsidiebeleid meegenomen wordt in de discussie over de bezuinigingen.

 11. @Wassermann

  Dit is ook een politiek spel versus politiek Den Haag.

  De lokale politiek kan trappen naar de landelijke politiek. Zodat allerlei maatregelen lokaal zullen worden doorgevoerd met daarbij een wijzend vingertje. De landelijke politiek op zijn beurt, kunnen met enige trots mededelen, dat de doelstellingen zijn gehaald. En niemand die zich dan nog bekommerd.

  Maar het Forum, zal als een molensteen om onze nek blijven hangen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *