Kans op windparken bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n

nieuws

De gemeente Groningen overweegt de mogelijkheid van het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n.

Er is een enquête uitgezet: ‘De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn om de opwarming van de aarde te beperken. Daarom is het nodig om fossiele energiebronnen zoals steenkool, olie en aardgas te vervangen door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Een windpark met windmolens zou een mogelijkheid kunnen zijn om duurzame energie op te wekken.

De gemeente is een verkenning gestart naar de mogelijkheid van het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n. Er bestaan op dit moment nog geen concrete plannen in deze twee gebieden. Onderzoek naar de mening van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden staat voorop’.

Daarom wordt de deelnemers van het ‘Inwonerspanel Groningen Gehoord’ onder meer gevraagd wat ze van windmolens op die plekken vinden en of ze willen dat hun mening meetelt.

Deel dit artikel: