Gemeente moet bijna 30 miljoen euro bezuinigen

De gemeente Groningen moet volgend jaar 30 miljoen euro bezuinigen en de drie jaren daarna in totaal 128 miljoen euro. Dat blijkt uit de begroting die de gemeente donderdag presenteerde.

De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat met 8 procent omhoog, de verbouwing van het stadhuis wordt wellicht uitgesteld, het parkeren op straat wordt uitgebreid en duurder, en er wordt 2,5 miljoen euro bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Ook het onderhoud in de openbare ruimte wordt minder. De rioolheffing daalt en de afvalstoffenheffing blijft gelijk.

Het gemeentebestuur moet flink snoeien, vooral omdat het rijk met minder geld over de brug komt. De gemeente komt 40 miljoen euro tekort op haar wettelijke taken. Dat komt omdat de salarissen van ambtenaren stijgen, omdat de vergoeding uit het gemeentefonds onvoldoende is, en omdat er een tekort is op de bijstand en jeugdhulp.  Daar mogen volgens het college de sportvoorzieningen, de zwembaden en bibliotheken niet de dupe van worden, en dat geldt ook voor de invoering van de basisbaan.

Verder gaat de omschakeling naar duurzame energie in de wijken een tandje lager en komt er geen parkeergarage voor, in de plannen voor het stationsgebied Zuid. Ook wordt minder gedaan aan het onderhoud van wegen en groen.