Zorgen bij PvdA over wachtlijsten bij Veilig Thuis

nieuws
Het hoofdkantoor van Veilig Thuis Groningen aan de Leonard Sprengerlaan - Foto: Google Streetview

De fractie van PvdA wil dat de gemeente duidelijk maakt wat ze doet terwijl de wachtlijsten bij Veilig Thuis Groningen worden weggewerkt. Het stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Volgens het college wordt het oplossen van de wachtlijsten bemoeilijkt wordt door het gebrek aan goed gekwalificeerd personeel. De PvdA-fractie vraagt zich daarom af hoe reëel een ernstig  incident  is als gevolg van de huidige wachtlijsten. Ook vraagt de partij om maatregelen om de veiligheid tijdens deze periode van wachtlijsten te borgen.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld & Kindermishandeling. Dit wordt gevormd door medewerkers van het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Deel dit artikel: