Tik op de vingers voor UMCG en ministerie: “Dit mag nooit meer gebeuren.”

nieuws
foto: Bob de Vries

Er is veel misgegaan rond de besluitvorming over de medische behandeling van het dove meisje Kalma, gevlucht is uit Afghanistan. Dat oordeelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een onderzoek, na klachten van de advocaat van de ouders van het meisje.

De kinderombudsman velt het oordeel naar aanleiding van de situatie waarin de in 2014 éénjarig Kalma zich bevond. Ze was doof geboren en kwam in aanmerking voor zogenaamde Cochleaire Implantaten. Het UMCG wilde de apparaten toen niet plaatsen, omdat haar ouders afgewezen asielzoekers zijn. Ze werden daarom niet vergoed. Ook zou ze, als ze terug zou moeten naar Afghanistan, niet de goede zorg krijgen om het implantaat ‘gezond’ te houden. De ouders van het meisje vroegen vervolgens aan het ministerie van Justitie en Veiligheid of die de kosten voor de implantaten wil betalen. Dat wil het ministerie niet.

De Kinderombudsman komt tot de conclusie dat allebei de klachten terecht zijn: het UMCG en het ministerie van Justitie en Veiligheid, de IND, de DT&V en het BMA hebben de kinderrechten van Ewa niet nageleefd. Het ziekenhuis stelde de financiële belangen van het ziekenhuis voor de belangen van het kind. De Kinderombudsman wil daarom dat het ziekenhuis en het ministerie samen met andere organisaties voor gezondheidszorg en vreemdelingenrecht een richtlijn opstellen.

Tijdens het onderzoek van de Kinderombudsman, kregen Kalma en haar gezin toch nog een verblijfsvergunning. Ewa is inmiddels zes jaar. Omdat ze ouder is dan vijf jaar, krijgt ze nog maar één gehoorimplantaat. Hoe ouder een kind is als het
de implantaten krijgt, hoe moeilijker het is om dit te leren. De kans is groot dat ze niet of niet goed genoeg meer leert horen en spreken.