Stikstof en gasdossier doen bij provincie wenkbrauwen fronsen

nieuws
foto: Arie Noordhof

Gedeputeerde Staghouwer ziet in de miljoenennota en troonrede twee zaken die de wenkbrauwen doen fronsen.

‘Allereerst stikstof. Daar wordt maar weinig over gesproken, terwijl het een groot probleem is. De keuzes die hiervoor gemaakt moeten worden moeten landelijk genomen worden. Daar is maar 1,2 miljoen voor gereserveerd. Dat is te weinig. Wat er moet gebeuren kan niet alleen op de bordjes van de provincies geschoven worden.

Ten tweede het gasdossier. Er zijn geen teksten over in de miljoenennota geweest. Dat kan positief zijn: er wordt aan gewerkt. Aan de andere kant moeten wij daardoor weer scherp zijn. Als het geen plek heeft in de miljoenennota, moeten wij er extra alert op zijn dat de afspraken nagekomen worden. Het feit dat het in de troonrede staat, laat zien dat het topprioriteit is, maar het staat niet in de miljoenennota en dat is reden tot alertheid’.

Deel dit artikel: