Sterke bevolkingsgroei in Stad; Haren en Ten Boer krimpen

nieuws
fotograaf VirtualErn

De bevolking in de stad Groningen gaat de komende vijftien jaar hoogstwaarschijnlijk met 10,2 procent stijgen. In de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer voorspelt het CBS een bevolkingskrimp, met respectievelijk 11,1 en 13,6 procent.

Het CBS en het PBL brachten dinsdagochtend het Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 naar buiten. De vergrijzing laat een omgekeerde trend zien ten opzichte van het bevolkingsaantal: In de Stad blijft het aantal 65-plussers in 2035 relatief laag, maar in Ten Boer en voornamelijk in Haren is de vergrijzing erg hoog.

De onderzoeksinstituten houden wel een slag om de arm. Immigratie en woningbouw zijn bijvoorbeeld moeilijk exact te voorspellen. In Groningen stelt het CBS de minimum-bevolkingsgroei in de Stad op 3,1 procent en maximaal op 17,7 procent. De bevolkingskrimp in Ten Boer zal tussen de 4,3 en 22 procent zijn. In Haren kan de bevolking zelfs met  7,3 procent groeien.

Deel dit artikel: