Leegstand gedaald in noordelijke provincies; structurele leegstand blijft zorgelijk

nieuws

Volgens de Provincie Groningen is de leegstand in de drie noordelijke provincies gedaald. Dat komt onder andere doordat winkelruimte uit de markt gehaald is. Dit blijkt uit onderzoek van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, uitgevoerd door adviesbureau Broekhuis Rijs.

Zorgen om structurele leegstand blijven

Volgens de samenwerkende provincies blijft structurele leegstand zorgelijk. De structurele leegstand doet zich met name voor in krimpgebieden en middelgrote kernen. De problematiek van structurele leegstand wordt het sterkst gevoeld in de krimpgebieden, waar de mogelijkheden beperkt zijn (transformatie naar woningen is vaak niet mogelijk, omdat hieraan geen behoefte is) en leegstand de meeste impact op de leefbaarheid heeft.

Sterke daling aantal vierkante meters

Het totaal aan winkelvloeroppervlak in het Noorden is onder het niveau van 2014 en ten opzichte van 2014 is de leegstand met daardoor met 19% afgenomen. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: ‘Met de Retailagenda Provincie Groningen stimuleren wij gemeenten om in regionaal verband detailhandelsvisies en uitvoeringsplannen op te stellen, onder meer om kernwinkelgebieden compacter te maken.