“INLIA heeft geen informatie achtergehouden”

nieuws

Het is niet juist dat stichting INLIA jarenlang slecht inzicht heeft gegeven over de opvang van vluchtelingen in de Bed Bad Brood voorziening. Dat antwoordt het college op vragen van VVD, CDA en PVV.

De gemeente zegt de afgelopen vijf jaar steeds de persoonsgegevens te hebben ontvangen van de nieuw aangemelde gasten van de voorziening. Die worden gelijktijdig voor een toetsing voorgelegd aan de IND en die deelt de uitkomsten daarvan vervolgens met de gemeente en de Vreemdelingenpolitie.

Als het specifiek gaat om criminele vergrijpen, dan kan INLIA die informatie niet aanleveren omdat ze daar geen toegang voor heeft. Dat ligt bij politie en justitie. Bovendien beschikken mensen in de opvang soms niet over identiteitsdocumenten.

De gemeente vindt dat de Bed Bad Brood voorziening moet blijven, om redenen van humanitaire aard en omdat ze het ongewenst vindt dat mensen zonder voorzieningen op straat verblijven. Ze geeft verder aan dat de informatiedeling tussen de gemeente en INLIA beter is geworden sinds de BBB-voorziening per 1 april van dit jaar is omgezet naar een pilot.

Deel dit artikel: