Sterfte door hitte minder hoog in Noord-Nederland

nieuws
Thermometer Heiss Temperature Heat Sun Summer

Tijdens de hittegolf van drie weken terug stierven in Noord-Nederland minder mensen dan tijdens de hittegolf van vorig jaar. Uit cijfers die het CBS vrijdag publiceerde blijkt dat in de rest van het land juist meer mensen overleden tijdens de hitte.

Gemiddeld sterven er tijdens de warmste zomermaanden 185 tachtig-plussers in Noord-Nederland. In 2018 steeg dit aantal tot 203 sterfgevallen. Tijdens dezelfde periode in dit jaar daalde dit naar 191 overledenen, terwijl de temperaturen juist hoger waren dan voorgaande jaren.

cijfers sterfte,hitte,80-plussers
Foto: CBS.nl

 

Volgens het CBS waren er regionaal duidelijke verschillen in temperatuur. Met name in Oost-Nederland lag de temperatuur hoger en duurde de hittegolf langer dan in de rest van Nederland. Hier was dan  extra sterfte dan in de andere landsdelen van Nederland. De extra sterfte deed zich voornamelijk voor bij personen van 80 jaar en ouder.

Deel dit artikel: