Politiebureau Rademarkt vanaf september niet meer 24 uur per dag open

nieuws
Foto: Google Maps

Door de vermindering van de aanloop aan het politiebureau aan de Rademarkt heeft politie besloten om de openingstijden voor het bureau vanaf 2 september te verkorten tot overdag tussen 8.30 uur tot 17.00 uur.

De verkorte openingstijden zijn in eerste instantie vanaf 2 september tot 1 januari 2020 van toepassing. Daarna wil de politie evalueren of dit invloed heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.  Voor mensen die buiten de openingstijden aan het bureau aan de Rademarkt komen, is een intercom beschikbaar. Die intercom staat in direct contact met de het servicecentrum van de politie.

Volgens de politie zorgen maatschappelijke veranderingen ervoor dat de wijze van dienstverlening de afgelopen jaren is verschoven. Zo is er minder aanloop naar politiebureaus waarneembaar en is er juist een toenemende mate van dienstverlening via andere middelen. Dat geldt ook voor het politiebureau aan de Rademarkt in Groningen.

Door de inzet van politiemensen anders te organiseren verwacht de politie dat beter voldaan kan worden aan de gewenste dienstverlening.