Zorgen over financiële toekomst Groningen

Er zijn zorgen over de financiële toekomst van de gemeente Groningen.

Wethouder Paul de Rook presenteerde vandaag de laatste jaarrekeningen van Ten Boer, Haren en Groningen. Vanaf nu komt er één jaarrekening van de nieuwe gemeente Groningen. De rekeningen kenden geen grote verrassingen. Toch maakt de Rook zich zorgen over de toekomst.”De vergoedingen die Groningen ontvang van het rijk voor bijvoorbeeld jeugdzorg de bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning leveren forse tekorten op.”

De bijdrage van het rijk aan de gemeenten beweegt mee met de rijksuitgaven, de zogenoemde trap op, trap af regeling: “De wettelijke taken die de gemeente wel moet uitvoeren leggen een steeds groter beslag op de begroting.”aldus de Rook.”Je houdt dan minder geld over om de gemeente te zijn die je eigenlijk wil zijn.”