Twee ton subsidie om Groningse transplantatie-apparatuur in VS te introduceren

nieuws
Foto: Pand van Organ Assist aan Bornholmstraat

Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen verlenen een subsidie van € 200.000,- aan Organ Assist Products BV om met twee perfusie-apparaten voor donororganen op de Amerikaanse markt te introduceren.

De apparaten die het bedrijf aan de andere kant van de atlantische oceaan aan de man wil brengen zijn de ‘Liver Assist’ en de ‘Kidney Assist’. Met deze apparaten worden donorlevers en nieren buiten het lichaam in goede conditie gehouden.

Ook kunnen organen buiten het lichaam getest en geprepareerd worden voor transplantaties.