Komend halfjaar geen alleenstaande woningzoekenden in sociale gezinswoningen

Vanaf 1 juli tot en met 31 december komen éénpersoonshuishoudens in de (voormalige) Gemeente Groningen niet in aanmerking voor sociale gezinswoningen groter dan 70m2 met 3 of meer slaapkamers. De Groningse woningcorporaties voeren deze maatregel door in opdracht van de Gemeente Groningen.

De Gemeente Groningen en woningcorporaties Lefier, Nijestee, Huismeesters, Patrimonium en Wierden & Borgen voeren de maatregel door om meer ruimte te creëren voor gezinnen. In Groningen wordt 25% van de vrijkomende gezinswoningen wordt toegewezen aan éénpersoonshuishoudens die veel inschrijfpunten hebben opgespaard.

Voor eenpersoonshuishoudens met urgentie door wijkvernieuwing en voor zwangere vrouwen geldt een uitzondering. Na een half jaar wordt de maatregel geëvalueerd en komt er mogelijk een huisvestingsverordening die dit beleid voortzet.