‘Grote barrières voor internationale studenten in Nederland’

nieuws

Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit een enquête van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network Nederland (ESN).

ISO-voorzitter Tom van den Brink: “Internationalisering biedt veel kansen, maar de instroom van internationale studenten brengt ook verplichtingen met zich mee.” Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb: ”Zonder betaalbare huisvesting, een verandering in de cultuur van de opleiding en de mogelijkheid tot het leren van de Nederlandse taal krijgen internationale studenten geen eerlijke kans in Nederland.”

Aan de enquête deden 1002 internationale studenten mee, waarvan 660 studenten met een Europese nationaliteit en 342 studenten die van buiten Europa komen.  Een groot deel (75,2%) van de internationale studenten geeft aan dat zij meer interactie willen met Nederlandse studenten. Ruim een derde gaf aan te worden afgewezen voor een accommodatie vanwege hun buitenlandse achtergrond.  40% van de internationale studenten geeft aan matige tot extreme psychologische problemen te ervaren tijdens hun verblijf in Nederland.

Deel dit artikel:

 1. Je krijgt een eerlijke kans en meer interactie met Nederlandse studenten als je de moeite neemt om Nederlands te leren en te spreken… al te gauw eisen ze dat je in het Engels spreekt, ze vragen het niet eens. Als je geen Nederlands kan spreken en/of wilt leren, dan moet je hier niet komen studeren, want Nederlandse studenten hebben het recht om in hun eigen land in hun eigen taal een opleiding te volgen.

  Dit geldt overigens ook voor een aantal buitenlandse leerkrachten, dat hier al jaren woont en nog steeds beginnen ze gewoon in het Engels tegen je te praten.

 2. ‘Ruim een derde gaf aan te worden afgewezen voor een accommodatie vanwege hun buitenlandse achtergrond’. Dat is nu het hele probleem met vele migranten en buitenlandse studenten, als zij afgewezen worden is dat direct gekoppeld aan hun achtergrond en word de slachtoffer kaart getrokken terwijl er ook Nederlanders worden afgewezen maar die maken niet gebruik van de slachtoffer kaart. ( bovendien hoe weten die studenten dat ze zijn afgewezen om hun achtergrond )
  Bovendien is er de gouden regel dat jij je aanpast aan het land waar je te gast bent, het is bovendien behoorlijk arrogant en ongepast dat jij als gast dan wel nieuwe Nederlander weigert de taal te leren.

  Maak gewoon de regel dat als je in Nederland wilt wonen,migreren dan wel studeren leer je verplicht onze taal, al die Engelse termen en extra borden direct bij het grof vuil zetten.

 3. Huisvesting wordt te veel aan de commerciële partijen overgelaten. Dat zou in stichting moeten worden ondergebracht in samenwerking met Universiteit, Hanze en Woningbouwcoöperaties. Als je in Groningen komt studeren zou daar automatisch huisvesting aan moeten worden gekoppeld. Dat hoeft niet heel luxe te zijn.
  Het regeringsbeleid heeft er voor gezorgd dat de markt in commerciële handen is terecht gekomen (Subsidiëring via huursubsidie die betaald wordt door de corporaties via de verhuurdersheffing, waardoor ze zelf niet voldoende vermogen hebben om te investeren). Ik vraag me ook of die buitenlandse investeerders zelf verhuurderheffing afdragen, of dat ze daar door speciale constructies onderuit komen (wel de lusten, niet de lasten…). Dat riekt naar smerig VVD beleid.

  Interactie met Nederlandse studenten krijg je door lid te worden van verenigingen. Daar zitten namelijk ook studenten die uit zijn op interactie met anderen. Het aanbieden van cursussen Nederlands is een taak van de onderwijsinstellingen.

 4. Dit is zo langzamerhand wel een spanningsveld. 1. dat de buitenlandse student zich niet geaccepteerd voelt mbt huisvesting 2. De Nederlander zich daarentegen behandeld voelt als 2derangsburgers.

  Bovendien is het een EU-beleid door het verstrekken van subsidie aangaande de ‘buitenlandse student. Voor de hogescholen en universiteiten zeer lucratief als een bron van inkomsten. En de politiek die zich tot het uiterste daarvoor inspant. De binnenstad is daarvoor verbouwd. Volledige budgetten opgebracht door de ‘sociale huurder’ zijn opgegaan in studentenhuisvesting. Bovendien ligt dit in Groningen uiterst gevoelig. De Groninger, dat maar weinig welvaart heeft gekend en de studenten, die alles gedaan krijgen. Dit verklaart ook de lage opkomst tijdens de lokale verkiezingen vorig jaar.

 5. Ik vind het inmiddels compleet doorgedraaid. Het is een Nederlandse Universiteit, daar geef je in het Nederlands colleges, met af en toe een gastspreker in het Engels. De RUG en ook andere uni’s kunnen prima draaien zonder buitenlandse studenten, echter het lijkt wel een verdienmodel geworden. Vraag me ook af wat dat doet met de kwaliteit.
  En mocht een buitenlandse student niet Nederlands willen leren; ga dan naar Cambridge, of Oxford etc.
  Nederlands leren hoeft ook niet gesubsidieerd te worden voor de buitenlandse student. Dat moet je toch echt zelf betalen.

 6. Leer de Nederlandse taal, verdiep je in de Nederlandse cultuur en ja, de kamernood is nu eenmaal een gegeven en veroorzaakt door gemeentelijk beleid, door hier 20.000 extra studenten heen te halen, waar men ook toen al niet eens genoeg woonruimte had om haar eigen autochtone inwoners van woonruimte te voorzien. Slimme jongens zagen hier een verdienmodel in en kochten waar men maar kon, eensgezinswoningen om er studenten in te stoppen. Iets wat nu beetje bij beetje aan het afnemen is doordat studenten enkel nog in de voor hen gereserveerde binnenstad willen wonen.

  Nogmaals leer als aankoimend student de belangrijkste Nederlandse (werk)woorden, gewoonten en gebruiken en ga pas dan een studie in Nederland aan.

  Wil je dit niet, of kunje dit niet, zoek je heil dan ergens anders.

  Ik verdom het om Engels te spreken tegen lieden welke hier in Nederland zijn gaan studeren en te beroerd zijn om de Nederlandse taal te gaan leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *