‘Grote barrières voor internationale studenten in Nederland’

nieuws

Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit een enquête van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network Nederland (ESN).

ISO-voorzitter Tom van den Brink: “Internationalisering biedt veel kansen, maar de instroom van internationale studenten brengt ook verplichtingen met zich mee.” Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb: ”Zonder betaalbare huisvesting, een verandering in de cultuur van de opleiding en de mogelijkheid tot het leren van de Nederlandse taal krijgen internationale studenten geen eerlijke kans in Nederland.”

Aan de enquête deden 1002 internationale studenten mee, waarvan 660 studenten met een Europese nationaliteit en 342 studenten die van buiten Europa komen.  Een groot deel (75,2%) van de internationale studenten geeft aan dat zij meer interactie willen met Nederlandse studenten. Ruim een derde gaf aan te worden afgewezen voor een accommodatie vanwege hun buitenlandse achtergrond.  40% van de internationale studenten geeft aan matige tot extreme psychologische problemen te ervaren tijdens hun verblijf in Nederland.