Extreme werkdruk voor jeugdbeschermers

De één miljard euro die het kabinet aan de gemeenten geeft om jeugdzorg op de rit te krijgen is te weinig. Ook bij Jeugdbescherming Noord is de werkdruk ontzettend hoog.

Jeugdbescherming Noord is verantwoordelijk voor de zorg van kinderen in Groningen en Drenthe. De jeugdbescherming wordt ingeschakeld als de kinderrechter besluit dat een kind meer zorg nodig heeft dan de vrijwillige hulp van bijvoorbeeld wijkteams. Bij de jeugdbescherming krijgen gezinnen bijvoorbeeld begeleiding van een gezinsvoogd of worden kinderen herplaatst in een pleeggezin of bij een instantie als Cosis of Elker Het Poortje.

Overspannen

Door toenemende regelgeving is een jeugdbeschermer tegenwoordig erg veel tijd kwijt aan bijvoorbeeld extra administratie en rapporten, overleg met meerdere gemeentes en lastige plaatsingsprocedures. Daardoor is er veel minder tijd voor de daadwerkelijke zorg voor gezin en kind. Medewerkers lopen daardoor op hun tenen en raken overspannen. Dat is dan weer schadelijk voor de gezinnen en kinderen, zij hebben er baat bij dat een gezinsvoogd het volledige traject met hun door loopt.

Extra geld

De Nederlandse gemeenten hebben daarom de noodklok geluid bij minister Hugo de Jonge. De hoge urgentie om de financiële tekorten te dichten is uniek. Daarom stelt de minster één miljard euro beschikbaar. Dat is te weinig. Om de jeugdzorg weer volledig op de rit te krijgen, moet er de komende drie jaar in totaal 3 miljard euro naar de gemeenten gaan. Met dat geld kan er extra personeel aangenomen worden, kunnen de wachtlijsten weggewerkt worden en kunnen de kinderen en gezinnen weer de zorg krijgen die ze verdienen.

Deel dit artikel: