Burgemeester meldt gemeente ‘onder voorbehoud’ aan voor wietproef

nieuws
Foto: Futurefilmworks via Pixabay (CC 0.0)

Burgemeester Den Oudsten heeft de Gemeente Groningen “onder voorbehoud” aangemeld voor het experiment van het kabinet voor een gesloten coffeeshopketen. Dat liet de burgemeester weten in een brief die maandagmiddag door de gemeente is gepubliceerd.

Den Oudsten heeft dit besluit genomen omdat de commissiebehandeling pas plaatsvindt na de officiële inschrijftermijn voor het experiment, deze liep maandag af.

De risico’s op procedures als gevolg van de wietproef, die vooral door coffeeshophouders naar voren werden gebracht als argument voor de gemeente om af te zien van deelname, worden door Den Oudsten van de hand gewezen: “Een eventuele juridische procedure zal gericht zijn tegen het orgaan dat het besluit heeft genomen. De procedures en de daaraan verbonden eventuele risico’s liggen bij het Rijk.”

Ook de vrees van coffeeshophouders op omzetverlies door een gebrek aan kwaliteit, kwantiteit en variëteit worden in de brief getemperd: “De voorwaarden zijn  zo ingericht dat zoveel mogelijk geborgd wordt dat telers goede kwaliteit, kwantiteit en variëteit gaan leveren. Zo worden er meerdere telers aangewezen (maximaal 10 telers) en moeten de telers bij start van het experiment minimaal 10 soorten in voldoende voorraad kunnen telen. In de situatie dat er toch sprake is van omzetderving dan valt niet in te zien dat omzetdaling veroorzaakt zou worden door het nieuwe gemeentelijke beleid.”

Ook het risico op overvallen wordt getemperd doordat de gemeente stelt dat niet de gehele handelsvoorraad voor een week aanwezig hoeft te zijn in de coffeeshop.